Videregående skole

Aktuelt

  • 04.08.2020 Trinnleder for Vg1, Kari H. Kjekshus med skjema for oppstartsamtaler Mottakssamtaler
    Alle elever på Vg1 m/ foresatte inviteres til mottakssamtaler fredag 14. august.
  • 04.08.2020 Husk å desinfisere hender Covid-19 og smittevern
    Skolen legger til rette for en tryggest mulig skolehverdag, og oppfordrer alle til å ta smitteverntiltakene alvorlig.
  • 04.08.2020 Skolestart i Hønefoss Arena, august 2019 Skolestart 17.08.20
    Første skoledag for elevene er mandag 17. august. For å unngå å blande ulike klasser, møter elevene direkte i sine klasserom.

Kalender

Til toppen