Aktuelt

Elevtjenesten på skolen

  Skolens rådgivere og helsesykepleier jobber som vanlig selv om det er rullering og litt andre rammer om skolehverdagen for mange elever.

Smittevern og endringer på skolen fra mandag 16. november

  Som en følge av utfordringer med å holde nødvendig avstand mellom elevene i noen av undervisningsbyggene våre, har kommuneoverlegen besluttet at skolen må gjøre noen endringer av hensyn til smittevern. Disse tiltakene iverksettes fra mandag 16. november.

Søknadsfrist - Lånekassen

  Søknadsfristen for stipend fra Lånekassen høsten 2020 er 15. november. 

Trafikklysmodellen på videregående skole

        Mandag 9. november kom det en tydelig avklaring fra FHI og fylkesmannen i Oslo og Viken om at skolene i Viken fylkeskommune skal fortsette med fysisk undervisning i alle områder der dette er mulig. Det er lokale helsemyndigheter som tar avgjørelsene om hvilket nivå smittevernstiltakene på den enkelte skole skal ligge på, ut fra den såkalte trafikklysmodellen.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Samtykke og kontaktinformasjon

For at foresatte til elever over 18 år skal få tilgang til Visma InSchool, må det fylles ut et samtykkeskjema. Skolen ønsker også å kunne få tilgang til mobilnummeret til foresatte i forbindelse med SMS-varsling.   

Praksisnær skolehverdag

Fredag 23. oktober inviterte Vg2 Reiseliv til te og foredrag i forbindelse med et prosjekt i faget 'Vertskapsrollen'.   

Elevundersøkelsen 2020

  Ringerike videregående skole skal gjennomføre Elevundersøkelsen i uke 47. Dette er en digital undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet som spør om ungdommenes skolehverdag, læring og trivsel.

Operasjon Dagsverk 2020

Torsdag 29. oktober skal elevene på Ringerike videregående skole delta på Operasjon Dagsverk. Årets aksjon heter 'Push grensene!' og OD-komiteen på skolen er godt i gang med planleggingsarbeidet.   

Til toppen