Covid-19 og smittevern

Skolen legger til rette for en tryggest mulig skolehverdag, og oppfordrer alle til å ta smitteverntiltakene alvorlig. 

Bruk av anti-bac på hender - Klikk for stort bildeHusk å desinfisere hender Kelly Sikkema / Unsplash  

Flere tiltak er en del av skolehverdagen fra skolestart i august 2020:

  • hyppig håndvask eller spriting av hender
  • retningspiler i gangene (Modul Nord)
  • vask av pulter/stoler
  • desinfisering av utstyr (kopimaskiner, instrumenter o.l.) etter bruk

Som en følge av Covid-19 vil det nok også bli noen endringer i skolens aktiviteter (turer, konserter, ekskursjoner o.l.) fremover. 

For at både elever og ansatte skal holde seg friske er det viktig at alle viser hensyn til hverandre og holder så god avstand som mulig. Viktigst av alt er at ingen møter på skolen dersom de er syke. 

Til toppen