Elevundersøkelsen 2020

Elever sitter på rekke i klasserom med PC foran seg - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Ringerike videregående skole skal gjennomføre Elevundersøkelsen i uke 47. Dette er en digital undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet som spør om ungdommenes skolehverdag, læring og trivsel.

I forkant av undersøkelsen får alle elever en klassevis gjennomgang av spørsmålene, slik at de er forberedt på temaer og formuleringer som dukker opp. 

Elevundersøkelsen er et viktig verktøy for skolen og Viken fylkeskommune, og det er viktig at svarene vi får er representative for hvordan elevene faktisk opplever sin skolehverdag. 

Her kan du lese mer om databehandling og personvern i undersøkelsen.
 

Til toppen