Foreldremøter på Vg1

Blader i høstfarger - Klikk for stort bilde Chris Lawton / Unsplash  

Høsten 2020 ser vi oss dessverre ikke i stand til å gjennomføre fysiske foreldremøter på Ringerike videregående skole. Det vil i stedet bli lagt ut digital informasjon til foreldre og foresatte her. 

Den situasjonen vi har nå med Covid-19 og krav til smittevern, samt svært begrenset romkapasitet i de midlertidige lokalene våre, gjør at det ikke er mulig for skolen å invitere til fysiske møter før jul. Vi håper derimot å kunne ønske velkommen til foreldremøter i januar 2021 når vi er på plass i nytt skolebygg i sentrum.

Informasjonsvideo fra rektor

Aktuell informasjon fra skolen vil bli publisert på skolens nettsider. Inntil videre vet vi ikke noe mer om når det blir mulig for foresatte å logge seg på Visma InSchool (VIS), men det blir lagt ut en sak om dette på nettsidene så snart det er klart. Alle foresatte oppfordres i første omgang til å sette seg inn i følgende informasjon fra Viken fylkeskommune:

Ordensreglementet

Fravær

Dersom du har behov for å snakke med noen i rådgivertjenesten eller helsesykepleier, kan du gjerne ta kontakt på telefon. For spørsmål knyttet til fag og undervisning kan du kontakte skolens pedagogiske ledere, som har ansvar for hvert sitt område.

Til toppen