Smittevern og endringer på skolen fra mandag 16. november

Klikk for stort bildeModul Nord Mari Solheim  

Som en følge av utfordringer med å holde nødvendig avstand mellom elevene i noen av undervisningsbyggene våre, har kommuneoverlegen besluttet at skolen må gjøre noen endringer av hensyn til smittevern. Disse tiltakene iverksettes fra mandag 16. november.

Smittevern og kohorter

Både av hensyn til smittevern og for å kunne ha en mer håndterbar situasjon ved et evt. smitteutbrudd på skolen, er det nødvendig å skille elevgrupper fra hverandre i større grad. Skolen er frem til jul 2020 i midlertidige lokaler med dårlig tilgang til fellesarealer og uteområder som elevene kan benytte i pausene. Det har vært spesielt utfordrende i modulbygget mellom Hønefoss videregående skole og Ringerike rådhus (Modul Nord).

Med de grepene som nå tas, vil antallet elever i disse lokalene bli sterkt redusert. Elevene vil også bli skilt i kohorter ut fra programområder, noe som gjør situasjonen mer oversiktlig dersom det på et tidspunkt skulle bli behov for karantene og smittesporing. I klasserommene er det god avstand mellom elevene. 

Skolen fortsetter naturligvis med etablerte smittevernstiltak som økt renhold, håndvask/spriting, vask av stoler/pulter ved rombytte, og tilgang på munnbind for elever og ansatte som ønsker det.

Flytting av elever på yrkesfag

Elevene på Salg, service og reiseliv (Vg1 og Vg2) vil ha all sin undervisning i gamle Eikli barneskole. Disse elevene får en egen inngang og er atskilt fra andre elever som har undervisning i spesialrom samme sted. Yrkesfag vil ha tilhold på Eikli frem til vi flytter inn i nytt skolebygg i januar 2021.

Egne kohorter på musikk og idrett

Elevene i 1/2/3 IDA og 1/2/3 MUA vil være skilt fra de andre studieforberedende programområdene. Musikkelevene vil ha tilhold i paviljongen ved siden av nye Ringerike videregående skole i sentrum av Hønefoss, mens idrettsfag holder til på Hønefoss Arena. Begge disse programområdene har mye praktisk undervisning, og det viktig å sikre at elevene har tilgang til utstyr og lokaler i nærheten.

Rullering for elever på studiespesialisering

For elevene på VG1/2/3 ST vil det bli en rullering hvor hvert trinn har digital undervisning noen dager og fysisk undervisning på skolen noen dager. Det er satt opp en rulleringsplan hvor hvert av trinnene i gjennomsnitt har to dager på skolen hver uke. Undervisningen på studiespesialisering vil i all hovedsak skje på modulbygget, samt et par spesialrom på Eikli.

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
47 (16.11-20.11) Vg3 Vg2 Vg1 Vg3 P-dag
48 (23.11-27.11) Vg2 Vg1 Vg3 Vg2 Vg1
49 (30.11-04.12) Vg3 Vg2 Vg1 Vg2 Vg3
50 (07.12-11.12) Vg2 Vg3 Vg2 Vg1 Vg1
51 (14.12-18.12) Vg1 Vg3 Vg1 Vg3 Vg2

 

På grunn av elevenes valg av språkfag og matematikk på Vg1 og programfag på Vg2/3 vil elevene fortsatt være i noen blandede grupper. Vi understreker allikevel at avstandskrav ivaretas i alle klasserom, slik at elevene ikke sitter for nær hverandre.  

Klikk for stort bildeHold avstand Mari Solheim  

Tilstedeværelse i uke 47 (16.-19. november):

I denne perioden blir 3STA-E på skolen mandag og torsdag, 2STA-E på skolen tirsdag og 1STA-E på skolen onsdag. Fredag 20. november er det planleggingsdag for lærerne og undervisningsfri for elever. Elevene får ytterligere informasjon om rullering og romplaner via Teams (Skoleinfo-VGRING) som er skolens kommunikasjonskanal mot elevene. 

Vanlig timeplan

Timeplanen følges, og nye romnummer blir publisert på Teams slik at elevene finner hvor de skal være. For elever på musikk og idrett vil det primært bli gitt digital undervisning i matematikk og språkfag, ettersom disse elevene skal være i atskilte kohorter og ikke blandes med elever på studiespesialisering.

Matpakke

I denne perioden oppfordrer vi alle til å ha med matpakke og drikke på skolen. 

Til toppen