Søke skoleplass til høsten?

Alle elever i Viken kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Viken. For skoleåret 2021/2022 skal inntaket til Vg1 følge en nærskoleordning.

 • 1. mars er ordinær søknadsfrist for å søke inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.
 • 1. februar er søknadsfristen for å søke inntak med fortrinnsrett eller på individuell behandling.
 • 1. februar er søknadsfristen for deg som vil bli lærekandidat.
 • Alle som søker videregående opplæring søker via nettjenesten vigo.no. I VIGO får du også svar på søknaden din.

Hvor kan du søke?

I utgangspunktet kan du søke den skolen du ønsker, men for Vg1 vil du prioriteres til den nærskolen du er tildelt. Det er derfor viktig å føre opp nærskolen på søknadsskjemaet. Hvis det er andre skoler du heller ønsker å gå på enn nærskolen, kan du sette opp disse som et høyere ønske på søknaden.

Les mer om nærskoler i Viken

Hvordan finne dine nærskoler?

For skoleåret 2021/2022 følger inntaket til Vg1 i Viken en nærskoleordning. Du kan fortsatt fritt søke de utdanningsprogrammene og skolene du ønsker, men vil prioriteres til enkelte skoler i henhold til eget postnummer.

Prioriteringen gjelder for elleve ordinære utdanningsprogrammer. Fire utdanningsprogrammer gir ikke nærskolepoeng. Se oversikt under. 

Utdanningsprogrammer med spesialkode gir heller ikke nærskolepoeng. Eksempler på utdanningsprogrammer med spesialkode er yrkesfag med studiekompetanse (SK 3-årig), yrkes- og studiekompetanse (YSK 4-årig) og toppidrett.

Disse utdanningsprogrammene gir nærskolepoeng

 • Bygg- og anleggsteknikk (BA)
 • Elektro og datateknologi (EL)
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FD)
 • Helse- og oppvekstfag (HS)
 • Idrettsfag (ID)
 • Kunst, design og arkitektur (KD)
 • Medier og kommunikasjon (ME)
 • Restaurant- og matfag (RM)
 • Salg, service og reiseliv (SR)
 • Studiespesialisering (ST)
 • Teknologi- og industrifag (TP)

Disse utdanningsprogrammene gir ikke nærskolepoeng

 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)
 • Håndverk, design, og produktutvikling (DT)
 • Musikk, dans og drama (MD)
 • Naturbruk (NA)

Viken har utarbeidet en søkefunksjon der du kan finne dine nærskoler ved å taste inn ditt postnummer. Det er også utarbeidet oversikter over nærskoleområdene.

Se søkefunksjon, oversikt over nærskoler og skjemaer på vilbli.no

Hva er nærskolepoeng?

Nærskolepoeng er ekstrapoeng du får når du søker din nærskole. Det gis 100 ekstrapoeng. Karakterpoeng regnes ut på grunnlag av avsluttende karakterer fra grunnskolen. Maksimalt er det mulig å oppnå 60 karakterpoeng (6 i karaktersnitt). Det betyr at med 100 poeng i tillegg, kan de som søker sin nærskole ikke bli utkonkurrert av søkere som ikke har denne skolen som sin nærskole.

Søknad om bytte av nærskole

Dokumenterte behov for å skifte miljø, mulighet for å utøve kultur og idrett på et særdeles høyt nivå (nasjonalt nivå), samt om det er en betydelig mer praktisk reisevei til annen skole, er grunner til å søke unntak fra ordningen.  Søknader sendes via e-dialog.

Bestemmelsen blir håndtert strengt. Udokumenterte søknader blir avvist. Fristen for å sende inn dokumentasjon er 1. mars. Det gir ikke rett til inntak, men prioritering på lik linje med andre nærskolesøkere.

Ny tilbudsstruktur for Vg2 yrkesfag fra høsten 2021

Ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ble innført på Vg1 høsten 2020. Høsten 2021 innføres den nye strukturen på Vg2. 

Se oversikt over tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogrammer hos Udir.no.

Opplæringstilbudet skoleåret 2021/2022

Fylkestinget i Viken vedtok opplæringstilbudet for skolene i Viken 17. desember 2020. 

Se oversikt over skoler og opplæringsmuligheter i Viken på vilbli.no

Spørsmål?

Har du spørsmål om inntak, kontakt inntakskontoret i Viken på inntak@viken.no eller 22 05 50 22.

 

Når du søker på nærskolen, får du ekstrapoeng nok til at du kommer foran søkere fra andre inntaksområder. Du får prioritert plass. Er det flere prioriterte søkere enn det er ledige plasser på et utdanningsprogram, er det karakterene som avgjør om du får plass. Nærskolene er definert ut fra postnummer. 11 utdanningsprogrammer inngår i nærskoleordningen. Du har flere nærskoler, avhengig av hvilket utdanningsprogram du søker på. - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

 

Artikkelen er skrevet av sentral webredaksjon i Viken fylkeskommune.

Til toppen