Trafikklysmodellen på videregående skole

Jente som skriver på PC - Klikk for stort bildeElev-PC Janeb13/ Pixabay     

Mandag 9. november kom det en tydelig avklaring fra FHI og fylkesmannen i Oslo og Viken om at skolene i Viken fylkeskommune skal fortsette med fysisk undervisning i alle områder der dette er mulig. Det er lokale helsemyndigheter som tar avgjørelsene om hvilket nivå smittevernstiltakene på den enkelte skole skal ligge på, ut fra den såkalte trafikklysmodellen.

Trafikklysmodellen

På hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet ligger det informasjon om den såkalte 'trafikklysmodellen' og hva grønt, gult og rødt nivå innebærer for videregående skoler. Det er lokale helsemyndigheter (kommuneoverlegen) som skal gjøre vurderingene av hvilket nivå smittesituasjonen ligger på, og skolene skal forholde seg til disse.

Gult nivå innebærer i utgangspunktet vanlig undervisning på skolen, men det settes inn ekstra tiltak knyttet til smittevern, blant annet rutiner for renhold, håndvask, faste plasser i klasserom m.m. Det viktigste tiltaket er at alle som er syke holder seg hjemme og at man unngår fysisk kontakt (f.eks. klemming eller håndhilsing). Ved rødt nivå er blant annet kravene til avstand skjerpet inn, noe som for eksempel kan innebære at skoler må gå over til en kombinasjon av digital opplæring og undervisning på skolen. 

Hva betyr dette på Ringerike videregående skole? 

Det er utarbeidet planer på skolen for tiltak på alle nivåer, inkludert ulike varianter av tilpasninger til gult nivå. I det øyeblikk kommuneoverlegen tar en beslutning om hvilket nivå for smittevern som skal gjelde for vår skole, blir disse planene iverksatt. Slike endringer kan skje raskt, som vi erfarte i første del av november. Rutinen er da at elever og ansatte blir varslet via SMS. Skolens nettsider oppdateres umiddelbart 

Så lenge vi har undervisning i midlertidige lokaler, er det ikke mulig å opprettholde smittevernskrav på rødt nivå dersom alle elevene skal være på skolen samtidig. I en slik situasjon vil det derfor på vår skole bli iverksatt en rullering der ett trinn møter på skolen hver dag, etter en oppsatt plan. Dette vil sikre at alle elever har tilstrekkelig avstand til hverandre og at elever ikke møtes på tvers av trinn. 

Når vi flytter inn i det nye skolebygget i januar 2021 vil det være langt bedre fysiske forutsetninger for å tilrettelegge for både gult og rødt nivå, og da vil naturligvis tiltaksplanene bli justert ut fra dette. 

Til toppen