UngData-undersøkelse i uke 10

Klikk for stort bildeUngData 2021 ungdata.no  

Ringerike videregående skal gjennomføre UngData-undersøkelsen rett etter vinterferien. Undersøkelsen gjennomføres på alle trinn.

Hva er UngData?

UngData er en stor undersøkelse som jevnlig gjennomføres hos barn og ungdom over hele Norge. Målet med undersøkelsen er å få kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår.

Resultatene fra undersøkelsen brukes til forskning, men også av kommuner og fylkeskommuner for å utforme et best mulig tilbud til barn og unge der de bor. For oss på skolene er det veldig nyttig å se resultatene i UngData-undersøkelsen i sammenheng med den årlige Elevundersøkelsen, for å få mer kunnskap om elevenes skolehverdag.

Utfyllende informasjon til elever og foresatte

Les mer om undersøkelsen, reservasjon og personvernhensyn her.  (PDF, 151 kB)

Temaer i undersøkelsen

Alle som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. For våre elever (samt elever på ungdomstrinnet) inneholder undersøkelsen også noen spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. 

Her kan du se spørsmålene i UngData-undersøkelsen våren 2021 (PDF, 711 kB).

Praktisk gjennomføring av undersøkelsen

Denne undersøkelsen er blitt gjort flere ganger i tidligere Buskerud, og skolen ønsker å følge opp dette arbeidet nå som vi er en del av Viken. Undersøkelsen blir gjort på alle trinn, og vi håper flest mulig vil bidra så vi får god kunnskap om hverdagen til elevene våre.

På vår skole setter vi av tid til gjennomføring av undersøkelsen i alle klasser, og elevene får informasjon om temaer og gjennomføring fra sine kontaktlærere. Undersøkelsen skal gjennomføres i klasserommet, med god avstand mellom elevene for å ivareta full anonymitet i svarene.

Deltakelse og personvern

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og alle elever blir informert om muligheten for å reservere seg mot deltakelse. Underveis i undersøkelsen kan man også hoppe over spørsmål eller velge å trekke seg dersom man ønsker det. Elevene blir sikret full anonymitet og det er svært strenge regler for å behandle forskningsdata fra undersøkelsen.

 

Til toppen